SRPŠ

SRPŠ

Pozvánka na shromáždění delegátů 28.3.2019

Pozvánka na shromáždění delegátů 26.3.2018

O nás

Vážení rodiče a přátelé školy,

naše Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole Človíček Hostivař, z.s.  (dále „SRPŠ“) bylo založeno ustavující schůzí dne 19.1.2017 a od 23.3.2017  je zapsáno ve spolkovém  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze (stanovy SRPŠ jsou k dispozici v sekci Dokumenty).

SRPŠ sdružuje rodiče  žáků  navštěvující Sportovní základní školu Človíček Hostivař  a také přátele školy, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání žáků, činnost a rozvoj školy. Cílem  naší činnosti je zejména všestranná spolupráce s vedením školy při výchově a vzdělávání našich dětí – žáků školy, podpora vzájemné komunikace a spolupráce mezi rodiči, učiteli, vedením školy a  zřizovatelem školy a dále spolupráce  se školou při organizaci školních a mimoškolních akcí. Rovněž seznamujeme vedení školy a zřizovatele školy s náměty a připomínkami   vás rodičů a podílíme se na jejich vyřizování, předkládáme podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Budeme velice rádi, pokud budete mít chuť se k nám přidat a svými nápady a pomocí přispět k rozvoji a činnosti SRPŠ. Zájemci o členství mohou vyplnit členskou přihlášku a vhodit ji do poštovní schránky nacházející se u vstupu do areálu školy, či osobně předat kterémukoli členu výboru.

Těšíme se na spolupráci a nové členy z vašich řad.

Představenstvo SRPŠ

Mgr. Petra Spilková – předseda

Ing. Kateřina Pelikánová – místopředseda

Ing. Linda Fiřtová – pokladník

Kontaktní a identifikační údaje:

  • Sdružení rodičů a přátel školy při Sportovní základní škole Človíček Hostivař, z.s. 
  • Sídlo : Kunická 1568/2, Hostivař, 102 00 Praha 10
  • IČ : 05891680
  • Email : srps@sportovniskoly.cz
  • Členské příspěvky : 200,- Kč / kalendářní rok (Při platbě členských příspěvků prosím uveďte do poznámky své jméno a příjmení)
  • Číslo účtu : 2901196214/2010, Fio banka, a.s.

Stanovy SRPŠ