Adra výukový program

Daleká cesta banánu – dozvěděli jsme se odkud se bere naše oblíbené tropické ovoce – banán.  Hravou formou jsme  se seznámili s tím, kde banány rostou, jak se pěstují a kudy putují, než se dostanou na náš stůl. Seznámili jsme  se také s rozdíly mezi ovocem a zeleninou pěstovanými v zahraničí a České republice.

Migrace a cestování – Program poukazuje na migraci jako fenomén, který je běžný v naší společnosti. Uvádí žáky do problematiky. Poznali jsme různé druhy migrace a s tím spojené její příčiny. Vcítíli jsme se do role migranta a pokusili se analyzovat vzniklé modelové situace.