NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY

PROČ MY?

 • výuka ve zcela nových, moderních, klimatizovaných prostorech v klidné a dobře přístupné lokalitě Prahy
 • rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměření především na atletiku
 • školní fyzioterapeut, logoped, zubař
 • výuka čtení a psaní genetickou metodou
 • každý rok plavecký a lyžařský výcvik
 • výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup ke každému
 • přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
 • vybavení moderní multimediální technikou
 • zapůjčení notebooku po dobu docházky na naši školu
 • široká nabídka pohybových, sportovních a volnočasových aktivit

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Platbu školného prosím poukazujte na č.ú.: 2200150563/2010

STANDARD

První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé služby. Cena školného zahrnuje učebnice, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček. Kroužky lze přiobjednat individuálně dle nabídky. Cena oběda je 41 Kč pro 1.-4. třídu a 43 Kč pro 5.-9. třídu.

Školné - 24 000 Kč / 5 měsíců
Družina 1.-4. třída - 3 000 Kč / 5 měsíců

Školní klub 5.-9. třída (1-2 dny v týdnu) - 1 500 Kč / 5 měsíců
Školní klub 5.-9. třída (3-5 dnů v týdnu) - 3 000 Kč / 5 měsíců

ALL INCLUSIVE

Služba ALL INCLUSIVE zahrnuje školné, učebnice, cvičebnice a pracovní sešity, počáteční pomůcky, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček, obědy, družinu, všechny kroužky pořádané školou v době 7-17hod., kurzy plavání a lyžování, divadla, výlety (s vyjímkou dopravy a ubytování). Vzhledem ke změně bazénu tarif ALL INCLUSIVE doplácí dopravu za plavání. O vaše dítě tak bude postaráno každý den od 7 do 17 hodin a zákazník již neplatí nic navíc.

Cena 40 375,- pro 1.-4. třídu a 40 525 Kč pro 5.-9. třídu na půl roku je konečná, bez skrytých poplatků.

PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY

pro více informací klikněte na ikonu

Logické myšlení

Čtenářská gramotnost

Výuka angličtiny

Sportovní příprava

SOUBORY KE STAŽENÍ

Školní řád ZŠ Človíček

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka ze školy na více dní.

Žádost o uvolnění žáka z družiny

Žádost o přestup žáka

NÁŠ TÝM

Mgr. Petra Rybáčková

Ředitelka ZŠ a MŠ

Trenérka atletiky Človíček 

vysokoškolské vzdělání
Pedagogická fakulta UK, Speciální pedagogika – Český jazyk 

TAP – trenér atletické přípravky, Atletika hrou s padákem, Evaluace v MŠ, Čtenářská gramotnost v MŠ, První pomoc – zásady a novinky v poskytování první pomoci 

petra.rybackova@sportovniskoly.cz

Moje motto:
„Vzdát se je horší než být poslední.“

Mgr. Alena Víšková

Třídní učitelka 3.třídy

Anglický jazyk, Český jazyk, Přírodověda


vysokoškolské – titul Mgr. 

TAP – Trenér atletické přípravky 

alena.viskova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
K práci s dětmi jsem inklinovala již od svých středoškolských let. V této době jsem se pravidelně účastnila dětského vodáckého tábora jako táborová vedoucí. Během studia jsem pracovala jako au-pair v České republice a Irsku. Působila jsem také jako dobrovolník v projektu – Fond ohrožených dětí v zařízení Klokánek. Pro práci pedagoga jsem se rozhodla po svém dvouročním pobytu v Jihovýchodní Asii, kde jsem pracovala jako učitelka anglického jazyka a matematiky a věnovala jsem se vzdělávání dospělých. Mojí velikou vášní je cestování a poznávání odlišných kultur světa. Jsem sběratelkou adrenalinových sportů a ráda si přečtu knihu či zhlédnu film inspirovaný skutečnou událostí. Jsem přesvědčena o tom, že hudba léčí a s úsměvem jde všechno lépe :-).

Moje motto:
„Štěstí přeje odvážným a připraveným.“

Mgr. Jitka Bárová

Třídní učitel 4.třídy

Anglický jazyk, Český jazyk, Prvouka, Tělesná výchova, Vlastivěda


vysokoškolské – titul Mgr. 

  

jitka.barova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:

Práce s dětmi mě jednoduše baví. Každý den se člověk může od dětí naučit něco nového. Moje pracovní dny jsou plné fantazie a objevování. Během studia jsem pracovala jako au-pair, paní učitelka v mateřské školce i jako asistentka pedagoga. Studovala jsem v Hamburku na místní univerzitě v rámci programu Erasmus+. Právě díky pobytu v zahraničí mám přátelé po celém světě, které ráda navštěvuji a objevuji jejich rodné země. Mluvím anglicky a německy. Ráda hraji beach volleyball a jezdím na horském kole. Mezi mé další koníčky patří čtení a keramické kurzy. Obecně trávím ráda svůj volný čas v přírodě se svým psem.

Moje motto:

„Život je cesta a pouze ty jsi ten, kdo drží mapu.“

Mgr. Veronika Stočková

Třídní učitelka 5.třídy

Český jazyk, Pracovní činnosti, Prvouka


vysokoškolské – titul Mgr. 

TAP – Trenér atletické přípravky 

veronika.stockova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
K práci s dětmi jsem se dostala již při studiu na Pedagogickém lyceu. Učitelství pro 1.stupeň ZŠ jsem dále studovala na Pedagogické fakultě UK. Mou specializací a zároveň i koníčkem je dramatická výchova.

Mgr. Lucie Procházková

Třídní učitelka 1.třídy

Český jazyk, Přírodověda, Vlastivěda, Hudební výchova, Pracovní činnosti, Anglický jazyk


vysokoškolské – titul Mgr. 

Instruktor lyžování, Instruktor snowboardu


 

lucie.prochazkova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Učitelkou jsem chtěla být už jako malá. Mým celoživotním vzorem je má maminka, která je perfektní učitelka. Prvním krokem bylo pro mě studium na střední pedagogické škole, v oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky. Léta jsem trávila na táborech jako vedoucí, zimy jsem prolyžovala s dětmi jako jejich instruktorka. Celý život jsem závodně tancovala, později i malé tanečníky trénovala. Práce s lidmi mě naplňuje, přináší mi mnoho zkušeností a nových přátel. Zastávám názor, že dítě se hrou učí a mnohdy o tom ani neví.

Moje motto:
„Od housenky k motýlu…“ z knihy Petr a Lucie

Mgr. Jan Kulíšek

Třídní učitel 2.třídy

Matematika


vysokoškolské – titul Mgr. 

TAP – Trenér atletické přípravky, Instruktor lyžování


 

jan.kulisek@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Práce s dětmi mě obklopovala již od mých 8 let, kdy jsem se stal členem turistického oddílu, kde jsem později zastával funkci instruktora a následně i vedoucího. Oddíl mi předal mnoho zkušeností a našel jsem tam skvělé přátele. Po střední škole pro mě byla pedagogická fakulta prioritou, protože jsem chtěl dál pokračovat v tom, co bylo mým koníčkem. Na fakultě jsem měl k učitelství 1. stupně specializaci tělesná výchova, jelikož sport je nedílná součást mého volného času, hlavně volejbal, lyžování a v poslední době také squash a kruhové tréninky.

Mgr. Soňa Hurníková

Tělesná výchova, Přírodověda, Administrativa


vysokoškolské – titul Mgr. 

Sportovní masér


 

sona.hurnikova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Jako malá jsem aktivně působila ve skautu a později jsem vedla kroužek mladých ochránců přírody. Pořádala jsem zde různé akce a letní tábory, kde jsem působila jako vedoucí. Po studiu na vysoké škole jsem určitou dobu pracovala jako učitelka na základní škole, kde jsem vyučovala převážně tělesnou výchovu a přírodopis. Po odchodu ze školství mě však práce s dětmi neopustila, věnovala jsem se výchově a vzdělávání dvou úžasných dětí na plný úvazek. Na výchově svých dětí stále sleduji, jak mé působení, výchova a názory utváří jejich osobnosti. To mě neskutečně naplňuje a baví. Ve svém volném času ráda sportuji a věnuji se kynologii. Ze sportů mám nejraději karate, cyklistiku, lyžování a agility.

Moje motto:
„Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým“ – Charles Chaplin

ak. mal. Radim Vejvoda

Grafika, Výtvarná výchova


vysokoškolské – titul ak. mal. 

Akademický malíř z AVU


 

radimvejvoda@seznam.cz

Něco o mně:
Svoji základní školu jsem začal ve švédském Stockholmu, posléze dostudoval v ČR. Přes střední uměleckoprůmyslovou jsem dokončil uznávanou Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jiroudka. Velký zlom nastal, když moje vlastní děti šly na základní školu, uvědomil jsem si kolik jim toho můžu dát sám a jak jim pomoc. V té samé škole, díky tomu začala moje pedagogická činnost. Začal jsem více pracovat soukromě a individuálně. Svoji pedagogickou činnosti považuji za poslání a moc rád se ji věnuji. Pokud se chcete dozvědět něco více, koukněte na moje stránky www.radimvejvoda.cz

Moje motto:
„Ani den bez čárky.“ – Plinius Minor

Eva Drbohlavová

Školní družina


středoškolské vzdělání, studuji Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Komunikační kurz Respektovat a být respektován, Práce se vztahy dětí ve třídě, Kurz psychiatrického minima, Zdravotník zotavovacích akcí, Lyžařský a plavecký kurz, TAP – Trenér atletické přípravky


 

eva.drbohlavová@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Mé aktivní sportovní dětství začínalo ve skautu, pokračovalo lyžařskými kurzy, kanoistikou i horolezectvím. Dále mě baví tvoření, sport a vzdělávání. Nejvíce mě ale naplňuje práce s dětmi, a proto se teď citím dobře u nás v družině. V mé práci mi pomáhá i mnoho akreditací (viz výše). Další zkušenosti mi dala i výchova čtyř dětí, včetně domácí školy, která mi otevřela netušené možnosti celoživotního růstu.

Moje motto:
„Učím, protože mě to baví.“

Natálie Tymlová

Školní družina


vysokoškolské vzdělání 

Kurz první pomoci a kardiopulmonální resuscitace


 

natalie.tymlova@sportovniskoly.cz

Něco o mně:
Již od střední školy mne velmi bavila práce s dětmi, proto byla pedagogická fakulta jasná volba.
Po ukončení školy jsem pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ. Mám dvě děti, které s manželem vedeme k aktivnímu způsobu života.
Souhlasím se rčením: „Děti jsou jako mokrý cement. Cokoli do nich otisknete, to tam zatvrdne a stane se součástí jejich osobnosti.“
Proto se do práce s dětmi snažím vpasovat podněty k nenásilnému přemýšlení a vzdělávání.
Mezi mé koníčky patří cestování a praktická psychologie a výchova.

Moje motto:
Nikdy ničeho nelituj, neohlížej se na to co bylo, nesnaž se hledět do budoucnosti, ale naplno prožívej to, co je nyní.

Kateřina Poláková

Školní družina

středoškolské vzdělání

Kurz první pomoci

Něco o mně: Už od druhého stupně základní školy mě bavilo se pohybovat kolem mladších dětí, ať už se jednalo o organizaci různých her a výprav s mladšími bratranci a sestřenicemi nebo dokonce i menší rodinné olympiády, nebo podílení se na výchovných aktivitách pořádaných naší školou pro mladší žáky na prvním stupni, jako byly orientační běhy s výukou „přežití“ v přírodě, nebo výtvarné vánoční dílničky a malování na hedvábí. Už od té doby jsem se chtěla nějak v budoucnu věnovat pedagogické praxi. Několik let jsem jako praktikant pomáhala při organizaci táborů, pokračovala jsem ve studiu výtvarné školy, stala jsem se ještě zapálenějším hráčem všemožných deskových her a po překonání zarytých nejistot ohledně angličtiny jsem si začala přivydělávat doučováním, jako průvodkyně v pražském Klementinu a pro mnohé spolužáky i překladatelka odborných textů. I když nakonec vše dopadlo jinak, než jsem si původně představovala, jsem ráda, že mohu nějak pracovat s dětmi, protože při takové práci se jeden opravdu nenudí. Moje motto: „Nezáleží na tom s čím si přišel, ale s čím odchazíš.“

Kelsey Roman

English Teacher


vysokoškolské – titul BA (ekvivalent k Bc.) 

CELTA, Completion of Teaching Certification Course for the Florida Board of Education


 

 

Něco o mně:
I was born in New York City and attended university in Florida. Since I was young I’ve  been passionate about learning and as an adult my curiosity has led me to travel to and live in a variety of interesting places. I especially enjoy immersing myself in new cultures and languages. I come from a family of English teachers, and have tried to inspire the same passion for learning when I work that my family inspired in me. My teaching methods center around bringing out the innate curiosity in children and helping them explore the world around them using English. I started teaching in Hanoi and spent a year there before moving to the Czech Republic. After my first year here, I can safely say I love life in this country and plan to stay for many more. In my free time I am usually studying history, reading fiction, working on my Czech language skills, and exercising.

Moje motto:
“What wisdom can you find that is greater than kindness?” —Jean-Jacques Rousseau.

Mgr. Daniel Honeš

Koordinátor vzdělávacích aktivit, Administrativa


Vysokoškolské vzdělání – titul Mgr.Něco o mně:
Vystudoval jsem egyptologii a obecnou lingvistiku (Bc.) a fonetiku (Mgr.) na Univerzitě Karlově. Během studií jsem se profiloval na starověké jazyky a písemné systémy, pojetí jazyka, jeho produkce a percepce ve starověku a na komunikační techniky. Praxi v práci s dětmi a mládeží jsem získal vedením vlastních vzdělávacích programů v oboru egyptologie pro neziskové organizace. Zajímám se také o efektivní metody učení, při práci s dětmi pracuji např. s mnemotechnickými pomůckami a myšlenkovými či konceptuálními mapami. Rád cestuji, oblíbil jsem si zejména východní asijské kultury. Ve volném čase se věnuji rodině a přátelům, jazykovému vzdělávání, četbě, ale rád si vyhradím také čas jen pro sebe.

Moje motto:
„I cesta dlouhá tisíc mil začíná jedním krokem.“ – Lao-c‘

Martina Kořínková

Školní zdravotník, administrativní pracovník


Středoškolské – diplomovaná všeobecná zdravotní sestra 

Management ve zdravotnictví, Dítě bezprostředně ohrožené na životě, Tonutí a poškození fyzikálními vlivy, Práce sestry v ambulantní péči, Trauma a triage pozitivní pacient, Správná výživa, KPCR s nácvikem, Instruktor aerobiku, Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení

Něco o mně:
Už jako dítě jsem snila stát se zdravotní sestřičkou a zachraňovat životy. Svůj sen jsem si splnila. Dlouhá léta jsem pracovala jako zdravotní sestra v chirurgické ambulanci. Mám ráda legraci a upřímnost. Právě u dětí si vážím jejich upřímnosti, která je nejčistší a nepřekonatelná. Život s ní je mnohem krásnější a také barevnější. Děti dokážou někdy jednou větou změnit naši každodenní všední šeď na celou paletu nádherných zářivých barev.

Moje motto:
„K vítězství zla stačí, když dobří lidé budou sedět se založenýma rukama.“

Radim Skalický

Spoluzakladatel školy a Atletiky Človíček, zřizovatel, jednatel, administrativní pracovník, údržbář, školník, zahradník, správce sítě


Vysokoškolské – titul Ing.

Něco o mně:
Programátor, pro kterého je vedení školy srdeční záležitostí. Rád vymýšlím a hledám inspiraci, čím bychom mohli školu posunout zase o kousek dál a být lepší než ostatní. Odměnou mi jsou rozesmáté děti, spokojení rodiče, kteří nás doporučují dále a samozřejmě fungující tým našich skvělých zaměstnanců.

Moje motto:
„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“ – Albert Einstein

Elektronická
žákovská kniha

JÍDELNÍČEK

Přehled alergenů

Obědy odhlašujte nově na telefonu 777678044 (nejpozděli předchozí den do 12:00 SMS zprávou).

Nabízíme možnost objednání obědů jak pro naše žáky a jejich rodiče formulářem zde, tak pro externí strávníky formulářem zde.

Cena dospělé porce je 90 Kč, cena jednorázového nádobí 10 Kč.

GRANTY

logolink-OP-PPR

Podpora inkluze na Sportovní základní škole a mateřské škole Človíček

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000651
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

eu_msmt

Šablony pro ZŠ a MŠ Človíček

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001466 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

logolink-OP-PPR

Multikulturní výchova na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček s.r.o.

Od října 2017 realizujeme projekt s názvem Multikulturní výchova na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. Cílem projektu je podpořit realizaci multikulturního vzdělávání v naší škole. Tuto podporu chceme zajistit jednak prostřednictvím proškolení našich pedagogických pracovníků tak, aby byli schopni vést inovovanou výuku v rámci mezipředmětových vazeb a dále prostřednictvím krátkodobých zahraničních pobytů pro naše žáky. Výstupů projektu bude dosaženo do 31. 7. 2019.

Výukové materiály