NOVINKY Z NAŠÍ ŠKOLY

PROČ MY?

 • výuka ve zcela nových, moderních, klimatizovaných prostorech v klidné a dobře přístupné lokalitě Prahy
 • rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměření především na atletiku
 • školní fyzioterapeut, logoped, zubař
 • výuka čtení a psaní genetickou metodou
 • každý rok plavecký a lyžařský výcvik
 • výuku anglického jazyka od prvního ročníku
 • snížený počet dětí ve třídě umožňuje individuální přístup ke každému
 • přípravu na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia
 • vybavení moderní multimediální technikou
 • zapůjčení notebooku po dobu docházky na naši školu
 • široká nabídka pohybových, sportovních a volnočasových aktivit
 • souhrnou prezentaci naleznete zde

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

Platbu školného prosím poukazujte na č.ú.: 2200150563/2010

Ceny pro školní rok 2021/2022 naleznete zde.

STANDARD

První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé služby. Cena školného zahrnuje učebnice, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček. Kroužky lze přiobjednat individuálně dle nabídky. Cena oběda je 41 Kč pro 1.-4. třídu a 43 Kč pro 5.-9. třídu.

Školné - 24 000 Kč / 5 měsíců
Družina 1.-4. třída - 3 000 Kč / 5 měsíců

Školní klub 5.-9. třída (1-2 dny v týdnu) - 1 500 Kč / 5 měsíců
Školní klub 5.-9. třída (3-5 dnů v týdnu) - 3 000 Kč / 5 měsíců

ALL INCLUSIVE

Služba ALL INCLUSIVE zahrnuje školné, učebnice, cvičebnice a pracovní sešity, počáteční pomůcky, zapůjčení notebooku (tabletu) po dobu docházky do Sportovní ZŠ Človíček, obědy, družinu, všechny kroužky pořádané školou v době 7-17hod., kurzy plavání a lyžování, divadla, výlety (s vyjímkou dopravy a ubytování). Vzhledem ke změně bazénu tarif ALL INCLUSIVE doplácí dopravu za plavání. O vaše dítě tak bude postaráno každý den od 7 do 17 hodin a zákazník již neplatí nic navíc.

Cena 40 375,- pro 1.-4. třídu a 40 525 Kč pro 5.-9. třídu na půl roku je konečná, bez skrytých poplatků.

PILÍŘE NAŠÍ ŠKOLY

pro více informací klikněte na ikonu

Logické myšlení

Čtenářská gramotnost

Výuka angličtiny

Sportovní příprava

SOUBORY KE STAŽENÍ

Školní řád ZŠ Človíček

Žádost o uvolnění žáka z vyučování

Žádost o uvolnění žáka ze školy na více dní.

Žádost o uvolnění žáka z družiny

Žádost o přestup žáka

NÁŠ TÝM

Elektronická
žákovská kniha

JÍDELNÍČEK

Přehled alergenů

Obědy odhlašujte nově na telefonu 777678044 (nejpozděli předchozí den do 10:00 SMS zprávou).

Nabízíme možnost objednání obědů jak pro naše žáky a jejich rodiče formulářem zde , tak pro externí strávníky formulářem zde.

Cena dospělé porce je 90 Kč, cena jednorázového nádobí 10 Kč.

GRANTY

Inkluze v ZŠ a MŠ Človíček

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001935
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

eu_msmt

ŠABLONY III. PRO ZŠ A MŠ ČLOVÍČEK

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0018785 je spolufinancován Evropskou unií. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Rozvoj demokratické kultury na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001406
Cílem projektu je zavést demokratickou výchovu na Sportovní ZŠ a MŠ Človíček a tím posílit demokratickou kulturu ve škole.