Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků pro první pololetí 2022/2023:

 

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Platby kroužků mimo atletiky poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010