Kroužky

Kroužky

Nabídka kroužků pro první pololetí (září-leden) 2023/2024 pro 1. – 4. třídu:

 

Všechny kroužky jsou fixní (žák se účastní pravidelně celé pololetí).

Přihlášku vyplňuje tarif Standard i All Inclusive!!!

Přihlášky můžete vyplňovat zde.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 6ti přihlášených.

Nabídku kroužků pro 5.-9. třídu naleznete zde.

Platby kroužků mimo atletiky poukazujte na tento účet č.ú.: 2200150563/2010