Spolupráce a partneři

Další vzdělávání – programy a spolupráce

 

 • Finanční gramotnost – interaktivní výstavy- Peníze nebo život, výstava Play, Vikýře play
 • Čtenářská gramotnost – pravidelné návštěvy městské knihovny, testy pro žáky
 • Práce s talentovanou a nadanou mládeží- spolupráce s Mensou ČR, NTC Learning metoda, testy a úkoly pro žáky
 • Práce s nadanou mládeží- experimenty- spolupráce v programech Věda nás baví, IQ Park, IQLandie
 • Ekologie a odpady – spolupráce a účast v soutěži ve sběru papíru s Pražskými službami, návštěvy ekocentra Toulcova dvora
 • Logopedie – spolupráce s klinickým logopedem
 • Pohyb, hygiena, otužování – celoroční plavecký výcvik na Jedenáctce, atletika, lyžařský kurz, kurz bruslení, cykloturistika
 • Poruchy spec.ped.- spolupráce se speciálním pedagogem a PPP
 • Mini botanická zahrada- spolupráce se zahradnictvím
 • Preventivní programy – představení Preventivní triky elektriky, Kontakt s cizím člověkem
 • Program se seniory- spolupráce s Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 15, výtvarné dílny i pro seniory ve spolupráci s o.s.Veselý podzim
 • Spolupráce se sportovními organizacemi a kluby

 

Partneři

 

Ing. Kateřina Baďurová (Janků)

Školní metodik atletiky a sportu
- vicemistryně světa v atletice.

Oborová zdravotní pojišťovna

Jsme partnerem Oborové zdravotní pojišťovny
a spolupracujeme s ní na projektech podporující prevenci a zdravý životní styl.

Naši dodavatelé

 • jsme zapojeni do projektu ovoce do škol
 • společnost Laktea, o.p.s dodává do školky pro děti mléčné svačiny v rámci projektu Školní mléko