Pro zájemce

Zápis do 1. třídy  pro rok 2021/2022

Zápisu se letos zúčastnil se souhlasem zákonných zástupců (dle § 3a odst. 1 Vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky) rekordní počet dětí. Přestože bychom mezi Človíčky v září rádi uvítali všechny děti, z kapacitních důvodů jsme nuceni některé odmítnout. A rozhodování nebylo jednoduché, všechny děti byly velmi šikovné. Níže najdete aktuální výsledky zápisu podle našich kritérií, stává se však, že se nějaké místo uvolní. V tom případě oslovujeme další zájemce.
 
O přijetí dětí rozhodlo vedení školy ve správním řízení.
 

Výsledky

Přijati

Nepřijati

ZŠ/Z/01/2021 ZŠ/Z/04/2021
ZŠ/Z/02/2021 ZŠ/Z/06/2021
ZŠ/Z/03/2021 ZŠ/Z/07/2021
ZŠ/Z/05/2021 ZŠ/Z/11/2021
ZŠ/Z/08/2021 ZŠ/Z/13/2021
ZŠ/Z/09/2021 ZŠ/Z/15/2021
ZŠ/Z/10/2021 ZŠ/Z/16/2021
ZŠ/Z/12/2021 ZŠ/Z/17/2021
ZŠ/Z/14/2021 ZŠ/Z/18/2021
ZŠ/Z/19/2021 ZŠ/Z/20/2021
ZŠ/Z/21/2021 ZŠ/Z/23/2021
ZŠ/Z/22/2021 ZŠ/Z/26/2021
ZŠ/Z/24/2021 ZŠ/Z/28/2021
ZŠ/Z/25/2021 ZŠ/Z/31/2021
ZŠ/Z/27/2021 ZŠ/Z/32/2021
ZŠ/Z/29/2021 ZŠ/Z/33/2021
ZŠ/Z/30/2021 ZŠ/Z/34/2021
ZŠ/Z/37/2021 ZŠ/Z/35/2021
  ZŠ/Z/38/2021
  ZŠ/Z/39/2021
  ZŠ/Z/40/2021
  ZŠ/Z/41/2021

Akce pro zájemce

Den otevřených dveří (DOD):
  • 1. stupeň
    • 7.12.2020 – od 8:30 – 11:30 – video zde
  • 2.stupeň
    • 10.12.2020 – 8:30 – 10:30 – video zde

Zápis do ZŠ (1. stupeň)

  • 29. a 30. března 2021 – předzápis
  • 6. dubna 2021
Zápis do MŠ bude v květnu:
  • 3.5.2021 a 12.5.2021 od 14:00 
 
V lednu – 12.1. od 8.00 škola nanečisto pro zájemce o 1. třídu.
 

Pro školní rok 2020/2021 máme zatím volné místo ve 6., 7., 8. ročníku.

Pokud máte zájem o přestup nebo o zápis, kontaktujte nás na daniel.hones@sportovniskoly.cz, nebo vyplňte on-line formulář.

Od 1.9.2019 jsme otevřeli 2. stupeň základní školy v nových prostorech na Veronském náměstí v Horních Měcholupech. Zájemci o přijetí do základní školy mohou vyplnit online přihlášku zde.