Pro zájemce

Zápis do 1. třídy  pro rok 2020/2021

I přes mimořádnou situaci proběhne zápis do první třídy v pondělí 6.4.2020 a v úterý 7.4.2020 vždy od 12:00 do 17:00.

V případě zájmu vyplňte online přihlášku zde, budeme vás kontaktovat s nabídkou akcí, které pro budoucí prvňáčky pořádáme.

Termín zápisu si rezervujete zde.

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti ve škole za použití ICT nástrojů pro distanční komunikaci.
V případě omluvené nepřítomnosti ze závažných důvodů bude nabídnut náhradní termín v týdnu od 14.4 do 17.4.2020.
Pro úspěšné absolvování zápisu je potřeba splnit následující kroky:
 
1. Nejpozději do termínu zápisu doručit do školy následující dokumetny:
 • žádost o přijetí
 • zápisní list
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • žádost o odklad (u dětí s odkladem)
 • kopie rodného listu dítěte
 • kopie kartičky pojišťovny dítěte

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy ( e2ptijb ),
 • e-mailem na anezka.charvatova@sportovniskoly.cz  s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 • poštou na adresu Sportovní ZŠ a MŠ Človíček, Kunická 1568, 10200 Praha 10 – Hostivař,
 • osobní podání na adresu Sportovní ZŠ a MŠ Človíček, Kunická 1568, 10200 Praha 10 – Hostivař : v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. (Možno i vhodit do schránky)
Jako potvrzení převzetí dokumentů dostanete přiděleno registrační číslo, pod kterým se na stránkách školy dozvíte výsledky zápisu. Pokud již někteří z vás některé dokumenty vyplnili, není nutné je posílat znovu.
 
2. V čase zápisu se s budoucím prvňáčkem připojit pomocí služby Google Meet ke schůzce se zapisujícím učitelem. Dětem, které budou mít rezervovaný termín zápisu, bude vytvořena školní emailová adresa, pomocí které se připojí ke službě Google Meet. S nastavením budete včas kontaktováni, abychom mohli odhalit případné problémy. K zápisu je potřeba počítač nebo notebook s připojením k internetu, kamerou a mikrofonem, dále papíry A4, tužku a pastelky.
 
3. Po absolvování zápisu do 21.4. 2020 uhradit na účet školy 2200150563/2010, rezervační poplatek ve výši 4000,- Kč. V případě nepřijetí ze strany školy bude poplatek v plné výši vrácen zpět na ůčet. V případě přijetí a nástupu, bude odečten od první platby školného. V případě přijetí a nenastoupení poplatek propadá. Výsledky zápisu budou zveřejněny nejpozději 22.4.2020.
 
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte slečnu Charvátovou anezka.charvatova@sportovniskoly.cz.

Kritéria přijetí do Sportovní ZŠ Človíček

Žáci se budou přijímat podle následujících kritérií:  

 1. Dítě navštěvující Sportovní mateřskou školu Človíček, předškolák je sourozencem dítěte nebo dětí navštěvující MŠ a ZŠ Človíček
 2. Výsledky vstupního pohovoru, který zahrnuje:

  • řečovou oblast
  • oblast vnímání času
  • oblast matematických představ
  • oblast zrakového vnímání
  • oblast sluchového vnímání
  • oblast vnímání prostoru
  • hrubá a jemná motorika
  • oblast grafomotoriky
  • pohybové nadání
 3. Dosavadní spolupráce se školou, navštěvování akcí pořádaných školou
 4. Datum podání přihlášky k zápisu ( dříve podané přihlášky jsou zvýhodněny)
 5. V případě stejného výsledku dvou a více dětí v celkovém hodnocení vstupních pohovorů bude rozhodovat los

Rozhodnutí o přijetí vyvěsíme elektronicky, Vás informujeme a nakonec samozřejmě vyhotovíme písemné rozhodnutí.

 

Dokumenty potřebné k zápisu

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, kartičky pojišťovny.

Další dokumenty

Pokud máte zájem o přestup nebo o zápis, kontaktujte násna anezka.charvatova@sportovniskoly.cz, nebo vyplňte on-line formulář.

Od 1.9.2019 jsme otevřeli 2. stupeň základní školy v nových prostorech na Veronském náměstí v Horních Měcholupech. Zájemci o přijetí do základní školy mohou vyplnit online přihlášku zde.