Zápis dětí do 1.třídy

Zápis do první třídy proběhne v pondělí 8.4.2019 a v úterý 9.4.2019 vždy od 12:00 do 17:00.

V případě zájmu vyplňte online přihlášku zde, budeme vás kontaktovat s nabídkou akcí, které pro budoucí prvňáčky pořádáme.

Termín zápisu si rezervujete zde.

Kritéria přijetí do Sportovní ZŠ Človíček

Žáci se budou přijímat podle následujících kritérií:  

 1. Dítě navštěvující Sportovní mateřskou školu Človíček, předškolák je sourozencem dítěte nebo dětí navštěvující MŠ a ZŠ Človíček
 2. Výsledky vstupního pohovoru, který zahrnuje:
  • řečovou oblast
  • oblast vnímání času
  • oblast matematických představ
  • oblast zrakového vnímání
  • oblast sluchového vnímání
  • oblast vnímání prostoru
  • hrubá a jemná motorika
  • oblast grafomotoriky
  • pohybové nadání
 3. Dosavadní spolupráce se školou, navštěvování akcí pořádaných školou
 4. Datum podání přihlášky k zápisu ( dříve podané přihlášky jsou zvýhodněny)
 5. V případě stejného výsledku dvou a více dětí v celkovém hodnocení vstupních pohovorů bude z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na pohybové aktivity doplňkovým kritériem pohybové nadání 

Zápis trvá 30 minut,  dítě si převezme paní učitelka,  pohovor s dítětem tedy probíhá bez rodičů. Rodičům jsou během této doby sdělovány informace o naší škole. Zároveň mohou rodiče, v době čekání na své dítě, využít naší kavárnu.