Aktivity projektu

  • 11.9.2018 – Odborně zaměřené tématické setkávání: Úvod do projektu v MŠ – Informování o dvojjazyčném asistentovi a odborných setkáváních s rodiči, které budou probíhat
  • 19.9.2018 – Odborně zaměřené tématické setkávání: Úvod do projektuv ZŠ – Informování o dvojjazyčném asistentovi a odborných setkáváních s rodiči, které budou probíhat
  • 16.4.2019 – Komunitně osvětové setkání v MŠ: Velikonoční workshop
  • 29.4.2019 – Třídní projekt pro 1 třídu v ZŠ – Naše modrá planeta
  • 17.12.2019 – Komunitně osvětové setkání v ZŠ: Vánoce (spojené s jarmarkem)
  • 20.1.2020 – Odborně zaměřené tématické setkávání v ZŠ : Žáci s odlišným mateřským jazykem v českém školství
  • 10.2.2020 – Odborně zaměřené tématické setkávání v MŠ : Žáci s odlišným mateřským jazykem v českém školství