Čtenářská gramotnost

Akce a aktivity, které se věnují rozvoji čtenářské gramotnosti:

YOUTUBER

Jednou z volnočasových aktivity na naší škole je velmi oblíbený kroužek Youtuber. Mladší děti se zde zábavnou formou učí sebevědomé komunikaci a starší žáci rozvíjí a zdokonalují svůj verbální projev. Tento kroužek pomáhá dětem odstranit jejich ostych z mluveného slova a rozšiřuje jim obzory v různých sociálních tématech. Žáci se zde také mají možnost seznámit s obsluhou různé elektrotechniky jako je kamera, interaktivní tabule či počítač.

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Cílem čtenářského klubu je vzbudit v dětech zájem o čtení a vybudovat v nich kladný vztah ke knihám. V tomto kroužku se žáci formou hry postupně seznamují s českými i zahraničními autory. Při čtení různých úryvků, řešení rébusů a luštění křížovek děti samy odhalují názvy děl právě probíraného autora. Tato aktivita je dále zaměřena především na rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického čtení a využití vlastního úsudku.

ČTENÁŘ MĚSÍCE

Každý měsíc se na naší škole koná soutěž s názvem Čtenář měsíce. Této soutěže se účastní všichni žáci již od první třídy. Děti soutěží v počtu přečtených slov neznámého textu v určitém časovém limitu. Na konci měsíce jsou slavnostně vyhodnoceni a oceněni vždy tři nejlepší žáci ve své kategorii. Tato soutěž motivuje děti k pravidelnému čtení, protože se svým výsledkem chtějí vždy co nejvíce přiblížit nejlepšímu školnímu čtenáři. Výsledky můžete vidět po přihlášení přes školní email zde.

ČLOVÍČKOVY NOVINY

Človíčkovy noviny jsou pravidelným a okolím vždy velmi očekávaným čtvrtletníkem. Žáci si veškeré sportovní akce, besedy, návštěvy kulturních zařízení či účasti na jiných školních aktivitách pečlivě zaznamenávají do školní kroniky, ze které potom čerpají při tvorbě našich novin. Starší děti se věnují psaní článků, kde mají možnost rozvíjet své slohové a vyjadřovací schopnosti. Mladší žáci naše periodikum doplňují o barevné ilustrace a vlastnoručně pořízené fotografie.

POHÁR BÁSNÍKA

Žáci naší školy mají možnost se účastnit dobrovolné soutěže Pohár básníka. Každý žák si může vybrat báseň podle svého gusta a takovou, která nejlépe sedí jeho charakteru. Děti vybrané básně přednáší před porotou, která se skládá z řad rodičů, pracovníků městských knihoven či provozního personálu naší školy. Vítěze této soutěže čeká slavnostní vyhlášení a předání poháru básníka.

RÁDIO ČLOVÍČEK

Rádio Človíček vysílá pravidelně každý pátek. Jeho moderátoři jsou sami žáci různé věkové kategorie, kteří si pro své vysílání volí především sportovní, přírodovědná či různá kuriózní témata. Tato aktivita vede žáky k rozvoji mluveného projevu před širším publikem a na straně druhé učí žáky naslouchat ostatním. Děti si kromě moderování skládají i vlastní znělku a slogan, který je vysílán vždy při vstupu do éteru.

SPOLUPRACOVNÍCI

  • Městská knihovna
  • klinická logopedka Mgr. Hana Jirsová