Sportovní příprava

Jak se projevuje sportovní zaměření ve výuce?

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček má od 1. třídy přidanou hodinu tělesné výchovy Tato hodina je celoročně využita pro kurz plavání. Na druhém stupni je hodina plavání nahrazena projektovou výukou, kdy si děti vyzkouší tradiční i netradiční sporty.

Na jaký sport se škola specializuje?

Zaměřujeme se  na rozvoj všestranných pohybových schopností a posilujeme dovednosti dětí. Tuto myšlenku splňuje královna sportů – Atletika. Poskytuje naprostý základ pro všechny sporty a nezatěžuje jednostranně dětský organismus, jako je to u jiných sportů. Je vhodná již pro malé děti a je výchozím sportem pro ty ostatní.

Mají možnost si děti vyzkoušet i ostatní sporty?

Protože nám jde především o všestrannost, nabízíme dětem co nejširší spektrum sportovních aktivit. Kromě již uvedené atletiky a plavání se děti každý rok účastní lyžařského výcviku. Dále si mohou vybírat z těchto sportů: fotbal, bruslení (na ledě i na kolečkových bruslích), tenis, florbal, cyklistika, gymnastika a spousta netradičních sportů. Veškerá výuka probíhá zábavnou a hravou formou s ohledem na věk dětí.

Spolupracujete ve sportovní oblasti s nějakou institucí?

Založili jsme vlastní atletický oddíl, který školu reprezentuje na závodech. Od počátku naší existence spolupracujeme a konzultujeme naší činnost s Českým atletickým svazem.