Sportovní příprava

Jak se projevuje sportovní zaměření ve výuce?

Sportovní ZŠ a MŠ Človíček má od 1. třídy přidanou hodinu tělesné výchovy Tato hodina je celoročně využita pro kurz plavání.

Na jaký sport se škola specializuje?

Zaměřujeme se  na rozvoj všestranných pohybových schopností a posilujeme dovednosti dětí. Tuto myšlenku splňuje královna sportů – Atletika. Poskytuje naprostý základ pro všechny sporty a nezatěžuje jednostranně dětský organismus, jako je to u jiných sportů. Je vhodná již pro malé děti a je výchozím sportem pro ty ostatní.

Mají možnost si děti vyzkoušet i ostatní sporty?

Protože nám jde především o všestrannost, nabízíme dětem co nejširší spektrum sportovních aktivit. Kromě již uvedené atletiky a plavání se děti každý rok účastní lyžařského výcviku. Dále si mohou vybírat z těchto sportů: fotbal, bruslení (na ledě i na kolečkových bruslích), tenis, florbal, cyklistika, gymnastika a spousta netradičních sportů. Veškerá výuka probíhá zábavnou a hravou formou s ohledem na věk dětí.

Spolupracujete ve sportovní oblasti s nějakou institucí?

Od počátku naší existence spolupracujeme a konzultujeme naší činnost s Českým atletickým svazem.