Zápis do první třídy

Zápis do 1. třídy  pro rok 2019/2020

Výsledky

Registrační číslo

Výsledek zápisu

ZŠ/Z/01/2019

Udělen odklad

ZŠ/Z/02/2019

Přijat

ZŠ/Z/03/2019

Přijat

ZŠ/Z/05/2019

Nepřijat

ZŠ/Z/06/2019

Přijat

ZŠ/Z/07/2019

Přijat

ZŠ/Z/09/2019

Nepřijat

ZŠ/Z/10/2019

Přijat

ZŠ/Z/12/2019

Přijat

ZŠ/Z/13/2019

Přijat

ZŠ/Z/14/2019

Přijat

ZŠ/Z/15/2019

Přijat

ZŠ/Z/16/2019

Přijat

ZŠ/Z/17/2019

Nepřijat

ZŠ/Z/18/2019

Nepřijat

ZŠ/Z/19/2019

Přijat

Zápis do první třídy proběhne v pondělí 8.4.2019 a v úterý 9.4.2019 vždy od 12:00 do 17:00.

V případě zájmu vyplňte online přihlášku zde, budeme vás kontaktovat s nabídkou akcí, které pro budoucí prvňáčky pořádáme.

Termín zápisu si rezervujete zde.

Kritéria přijetí do Sportovní ZŠ Človíček

Žáci se budou přijímat podle následujících kritérií:  

 1. Dítě navštěvující Sportovní mateřskou školu Človíček, předškolák je sourozencem dítěte nebo dětí navštěvující MŠ a ZŠ Človíček
 2. Výsledky vstupního pohovoru, který zahrnuje:
  • řečovou oblast
  • oblast vnímání času
  • oblast matematických představ
  • oblast zrakového vnímání
  • oblast sluchového vnímání
  • oblast vnímání prostoru
  • hrubá a jemná motorika
  • oblast grafomotoriky
  • pohybové nadání
  • samostatnost a dodržování pravidel na jednotlivých stanovištích
 3. Dosavadní spolupráce se školou, navštěvování akcí pořádaných školou
 4. Datum podání přihlášky k zápisu ( dříve podané přihlášky jsou zvýhodněny)
 5. V případě stejného výsledku dvou a více dětí v celkovém hodnocení vstupních pohovorů bude z důvodu zaměření školního vzdělávacího programu na pohybové aktivity doplňkovým kritériem pohybové nadání 

Zápis trvá 30 minut,  dítě si převezme paní učitelka,  pohovor s dítětem tedy probíhá bez rodičů. Rodičům jsou během této doby sdělovány informace o naší škole. Zároveň mohou rodiče, v době čekání na své dítě, využít naší kavárnu.

Sledujte termíny zápisu a vyplňte přihlášku, můžete  si vybrat  preferovaný datum a čas, my Vám obratem pošleme potvrzení termínu.

Jako potvrzení zájmu nastoupit do Sportovní ZŠ Človíček bereme zaplacení zálohy 4.000,- Kč, která bude v případě nástupu odečtena od první platby. Dětem nepřijatým z kapacitních důvodů bude záloha vrácena v plné výši. V případě nenastoupení záloha propadá. Při nezaplacení zálohy bude přijat následující uchazeč.

Rozhodnutí o přijetí vyvěsíme elektronicky, Vás informujeme a nakonec samozřejmě vyhotovíme písemné rozhodnutí.

Dokumenty potřebné k zápisu

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, kartičky pojišťovny.

Další dokumenty

Pokud máte zájem o přestup nebo o zápis, kontaktujte nás, nebo vyplňte on-line formulář.

Školné

Připravili jsme pro vás dvě možné varianty platby. První varianta STANDARD je určena pro ty, kteří chtějí využívat jen některé služby. Druhá varianta ALL INCLUSIVE je učena pro ty, kdo chtějí v maximální míře využívat všech výhod a možností, které Sportovní mateřská škola Človíček nabízí.

Platbu školného prosím poukazujte na č.ú.: 2200150563/2010.

Více zde: https://www.sportovniskoly.cz/zakladni-skola-hostivar/zapis-do-1-tridy/