Zápis do první třídy

Zápis do 1. třídy  pro rok 2023/2024

Výsledky zápisu

 

PŘIJATÍ

NEPŘIJATÍ

ZŠ/2023/4 ZŠ/2023/38
ZŠ/2023/15 ZŠ/2023/42
ZŠ/2023/16 ZŠ/2023/1
ZŠ/2023/17 ZŠ/2023/6
ZŠ/2023/18 ZŠ/2023/45
ZŠ/2023/22 ZŠ/2023/40
ZŠ/2023/23 ZŠ/2023/41
ZŠ/2023/24 ZŠ/2023/9
ZŠ/2023/29 ZŠ/2023/13
ZŠ/2023/30 ZŠ/2023/8
ZŠ/2023/31 ZŠ/2023/20
ZŠ/2023/33 ZŠ/2023/35
ZŠ/2023/37 ZŠ/2023/11
ZŠ/2023/39 ZŠ/2023/12
ZŠ/2023/5 ZŠ/2023/47
ZŠ/2023/19 ZŠ/2023/34
ZŠ/2023/26 ZŠ/2023/10
ZŠ/2023/7 ZŠ/2023/2
  ZŠ/2023/43
  ZŠ/2023/46
  ZŠ/2023/25
  ZŠ/2023/21
  ZŠ/2023/3
  ZŠ/2023/14
  ZŠ/2023/27
  ZŠ/2023/32
  ZŠ/2023/28
  ZŠ/2023/36
  ZŠ/2023/44

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na Předzápisové pohovory, které se budou konat dne 30.března  a 3. dubna 2023 od 12:00 – 18:00 hodin!

Termín pohovoru rezervujte zde.

Pro zápis je nutné doložit následující dokumenty:

V případě žádosti o odklad je nutné dodat nejen žádost, ale i potvrzení z PPP a od pediatra.

Dokumentaci můžete doručit následujícími způsoby do termínu 22. března:

  1. Osobním podáním v ředitelně školy – v tomto případě, prosíme, o předběžné kontaktování a domluvení termínu přes e-mail: petra.rybackova@sportovniskoly.cz nebo přes telefon 776 882 803.
  2. Vyplněné dokumenty je možné vhodit do poštovní schránky umístěné před budovou školy.
  3. Do datové schránky školy – ID schránky je: e2ptijb
  4. E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail: petra.rybackova@sportovniskoly.cz – bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce potvrdil do 5 dnů, jinak se k žádosti nepřihlíží – prosím, neposílejte dokumenty pouze oskenované či ofocené v e-mailu bez elektronického podpisu, v těchto případech nebude možné k žádostem a dokumentům přihlížet
  5. Poštou na adresu: Sportovní ZŠ a MŠ Človíček, Kunická 1568/2, Praha 10, 102 00

Na základě přijetí Vaší žádosti a dokumentů Vás budeme kontaktovat e-mailem s přidělením registračního čísla, na jehož základě se dozvíte výsledky zápisu podle těchto kritériií.

Zápisový poplatek

Jako potvrzení zájmu nastoupit do Sportovní ZŠ a MŠ Človíček bereme zaplacení zálohy 4 000,-Kč na číslo účtu 2200150563/2010 a to do 5. 4. 2023. Žákům nepřijatým z kapacitních důvodů bude záloha vrácena v plné výši. V případě nenastoupení záloha propadá. Při nezaplacení zálohy bude přijat následující uchazeč.